DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kıpçak Türkçesi TE   316 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı 14. yüzyıldan başlayarak tarihi Kıpçak Türkçesini Türk dili tarihi içerisinde gramer özellikleri ve eserleri ile tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Tarihi Kıpçak lehçeleri olarak Altınordu Kıpçak Türkçesi Harezm Altınordu Kıpçak Türkçesi Mısır Memluk Kıpçakçası ve Ermeni Kıpçakçasının Türk dili tarihi içinde tanıtılması, eserlerin değerlendirilmesi, tarihi Kıpçak lehçelerinin ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı ve genel özellikleri bakımından tanıtılması, eserler üzerine yayınların değerlendirilmesi, kaynakça bilgilerinin verilmesi, Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Kutbun Husrev ü Şirininden çevriyazılı metin üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Altınordu Hanlarının Yarlık ve Bitiklerinden çevriyazılı örnekler üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Mısır Memluk Kıpçak Türkçesi eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi. Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde okuma, çevriyazı, ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları, Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Münyetül Guzat tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Kitab Fi İlm AnNuşşab ve İrşadül Müluk ves selatin metinlerinden çevriyazılı örnek metinler üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları, Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi kıpçak lehçelerini ve eserlerini tanır.
2) Tarihi kıpçakçanın eski Türkçe ile bağlantısını kavrar.
3) Tarihi Kıpçakça ile eş zamanlı tarihi lehçeleri tanır.
4) Tarihi Kıpçakçanın devamı niteliğindeki bugünkük Kıpçak lehçelerini tanır, ilişkilerini ayırt eder.
5) Türk dilinin tarihi dönemlerinden Kıpçak Türkçesini tanır.
6) Dilin kültürün taşıyıcısı olduğunu kavrar.
7) Dil ürünlerinin yalnızca edebi ürünler olmadığını kavrar.
8) Öğrenci tarihi Kıpçak Türkçesi eserlerini örnek metinlere dayanarak ses bilgisi, biçim bilgisi ve sözvarlığı bakımından tanır.
9) Tarihi Kıpçak lehçelerini çağdaşı diğer tarihi lehçelerle, daha önceki tarihi lehçelerle ve günümüz lehçeleri ile karşılaştırarak yorumlar.
10) -
11) -
12) -
13) -
14) -
15) -


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihi Kıpçak lehçeleri olarak Altınordu Kıpçak Türkçesi, Harezm-Altınordu Kıpçak Türkçesi, Mısır Memluk Kıpçakçası ve Ermeni Kıpçakçasının Türk dili içerisindeki yerini bilmek kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çaılşması yapmak kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması yapmak kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması yapmak kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 . Codex Cumanicusun Saadet Çağatayın ve V. Drimbanın yayınlarından çevriyazılı metin örnekleri üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışması. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Kutbun Husrev ü Şirininden çevriyazılı metin üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Altınordu Hanlarının Yarlık ve Bitiklerinden çevriyazılı örnekler üzerinde ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı,anlam çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Mısır Memluk Kıpçak Türkçesi eserlerinin dil özelliklerinin değerlendirilmesi. Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metni kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Seyfi Sarayinin Gülistan Tercümesinin tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Münyetül Guzat tıpkıbasımından seçilmiş metinler üzerinde üzerinde okuma, çevriyazı ses bilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Kitab Fi İlm An Nuşşab ve İrşadül Müluk ves selatin metinlerinden çevriyazılı örnek metinler üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Ermeni Kıpçakçası metinlerinden çevriyazı örnekleri üzerinde biçimbilgisi, sözvarlığı, anlam çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar