DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dini-tasavvufi Halk Edebiyatı TE   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Dini Tasavvufi halk edebiyatının oluşumunu ve gelişim sürecini yetiştirdiği temsilciler ışığında kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Dini tasavvufi halk edebiyatının gelişim süreci ve yüzyıllara göre başlıca temsilcileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dini-tasavvufi halk edebiyatında kullanılan nazım biçimlerini kavrar.
2) Dini-tasavvufi halk edebiyatında kullanılan nazım türlerini kavrar.
3) Dini-tasavvufi halk edebiyatındaki üslup özelliklerini yorumlar.
4) Dini-tasavvufi halk edebiyatındaki anlatım şekillerini açıklar.
5) Dini-tasavvufi halk edebiyatındaki anlatım kalıplarını yorumlar.
6) Dini-tasavvufi edebiyatın şairlerinin yetişme şartlarını değerlendirir.
7) Dini-tasavvufi halk edebiyatındaki aşk ve güzellik konusunu yorumlar.
8) Dini-tasavvufi halk edebiyatının temsilcilerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dini-tasavvufi halk edebiyatı nazım şekilleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Dini-tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Dini-tasavvufi halk edebiyatında üslup Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Dini-tasavvufi halk edebiyatında Anlatım Şekilleri Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlatım kalıpları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Dini-tasavvufi halk edebiyatında aşk ve güzellik anlayışı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 12.,13. ve 14. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 15. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 16. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 17. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 18. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 19. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 20. Yüzyılda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel Tekrar Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar