DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı VII TE   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk şiir hareketlerini öğretmek, Türk şiirinin gelişim çizgisi içinde Yedi Meşale, Garip, toplumcu gerçekçi şiir ve İkinci Yeni hareketlerinin yeri ve önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Cumhuriyete girerken Türk şiirinin genel görünümü, Yedi Meşale topluluğu; Garip hareketi, hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, kurucuları, Garip önsözünün çözümlenmesi; Garip hareketinin ilkeleri, Garip hareketinin özellikleri, Garip şiiri örneklerinin analizi, toplumcu gerçekçi şiir; temsilcileri; özellikleri, İkinci Yeni şiir hareketi; hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe, öncüler, hareketin edebiyat dünyasındaki yankıları, İkinci Yeni şiirinin özelikleri, İkinci Yeni şiirinde anlam sorunsalı, İkinci Yeni şiirinde biçimsel ve dilsel sapmalar, İkinci Yeni şiiri örneklerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Milli Edebiyat şiiri ile Cumhuriyet dönemi şiiri arasındaki ilişkiyi açıklar.
2) Cumhuriyet devriminin yeni şiir hareketlerindeki rolünü açıklar.
3) Yedi Meşale topluluğu hakkında bilgi sunar.
4) Garip şiirinin Türk şiirindeki yeri ve önemini kavrar
5) Toplumcu gerçekçi şiiri hakkında bilgi sunar.
6) İkinci Yeni hareketinin Türk şiirine getirdiği yenilikleri açıklar.
7) İkinci Yeninin Batı şiiriyle ilişkisini belirtir.
8) 1970 sonrası Türk şiirinin genel sorunlarını belirtir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyete girerken Türk şiirinin genel görünümü. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
2 Yedi Meşale topluluğu; kuruluş, ilkeler ve şiir çözümlemeleri Varlık Dergisi Yedi Meşale Özel Sayısı Anlatım
Tartışma
3 Garip hareketi, hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe. Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirnde Garip... Anlatım
Tartışma
4 Kurucular, Garip Önsözünün çözümlemesi; Garip hareketinin ilkeleri. Orhan Veli, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
5 Garip hareketinin özellikleri, Garip şiiri örneklerinin analizi. Orhan Veli, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
6 Garip şiiri örneklerinin analizi. Orhan Veli, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
7 Toplumcu gerçekçi şiir; temsilciler; özellikler. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 İkinci Yeni şiir hareketi; hareketin ortaya çıkış sebepleri, tarihçe. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası Anlatım
Tartışma
10 Öncüler, hareketin edebiyat dünyasındaki yankıları, İkinci Yeni şiirinin özelikleri. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası Anlatım
Tartışma
11 İkinci Yeni şiirinde anlam sorunsalı. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası Anlatım
Tartışma
12 İkinci Yeni şiirinde biçim ve dilsel sapmalar. A. Karaca, İkinci Yeni Poetikası, A. Bezirci, İkinci Yeni Olayı Anlatım
Tartışma
13 İkinci Yeni şiiri örneklerinin analizi. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever örnek şiirler Anlatım
Tartışma
14 İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri. İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar örnek şiirler Anlatım
Tartışma
15 İkinci Yeni şiirlerinin analizi, İkinci Yeniden sonra Türk şiiri. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar