DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatı TE   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HANİFE DİLEK BATİSLAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk Edebiyatı dönemi nesrinin özelliklerini ve bu döneme ait mensur eser türlerini örnek metinlerden yola çıkarak tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Eski Türk Edebiyatında nesir ve özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Türk Edebiyatı nesrinin özelliklerini kavrar.
2) Eski Türk Edebiyatı nesir üsluplarını ayırt eder.
3) Eski Türk Edebiyatı mensur eser türlerini ayırt eder.
4) Nesir örneği metinleri okuyup açıklar.
5) Nesir türlerini birbiriyle dil, anlatım ve içerik yönünden kıyaslar.
6) Münşeat, tezkire, seyahatname, sefaretname vb. türleri özelliklerinden yola çıkarak tanımlar.
7) Nesrin tarihi süreç içindeki gelişimini kavrar.
8) Değişik yüzyıllarda ortaya çıkan ve gelişen nesir türlerinin özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Türk Edebiyatında Nesir ve Özellikleri. Derste işlenen mensur metin örneklerini okuma. Anlatım
Soru-Cevap
2 Mensur eser türleri. Dini konulu mensur eserler, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
3 Sinan Paşa Tazarruat, Tezkiretül evliya, Makteli Hüseyn. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
4 Siyer, Kısası enbiya. Ahmedi Dai Miftahül Cenneden. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tezkireler ve özellikleri, Latifi ve Sehi Bey tezkiresinden örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Münşeatlar ve özellikleri, münşeatlarda yer alan mektup metinlerinden örnekler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
7 Menakıpnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Menakıbı Akşemseddinden örnek metin. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
10 Sefaretnameler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
11 Seyahatnameler ve özellikleri, Evliya Çelebi seyahatnamesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
12 Mensur hikayeler ve özellikleri. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
13 Muhayyelattan Recep Peşenin hikayesi. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
14 Tarihler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
15 Aşık Paşanın Tevarihi Ali Osmanından örnek metinler. Nesir türleriyle ilgili bilgi veren makalelerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar