DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Edebiyatında Eleştiri TE   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SEMA ÇETİN BAYCANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Çağdaş Türk edebiyatında edebi bir tür olarak eleştirinin seyrini incelemek, dönemin eleştirmenlerini tanıtmak, kullandıkları eleştirel yöntemler hakkında bilgi vermek ve dönemin süreli yayınlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bir edebi tür olarak eleştiri, eleştiri ve şiir, öznel eleştiri ve şiir, örnek metinlerin incelenmesi, yeni eleştiri ve şiir, Türk edebiyatında şiir eleştirisi ve eleştirmenleri, dönemin eleştiri anlayışının değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş Türk edebiyatında kullanılan eleştirel yöntemleri tanır.
2) Dönemin eleştirmenlerini tanır
3) Süreli yayın-eleştiri ilişkisinin önemini kavrar
4) Dönemle ilgili kaynakça bilgisini geliştirir.
5) Şiir eleştirisini kavrar.
6) Türk edebiyatında şiir eleştirmenlerini tanır.
7) Eleştiri metodlarını kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebi bir tür olarak eleştiri Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Edebi bir tür olarak eleştiri Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Eleştiri ve şiir Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Öznel eleştiri ve şiir Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Öznel eleştiri ve şiir Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Örnek metinlerin değerlendirilmesi Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Örnek metinlerin değerlendirilmesi Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Yeni eleştiri ve şiir Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
10 Yeni eleştiri ve şiir Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Örnek metinlerin değerlendirilmesi Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Örnek metinlerin değerlendirilmesi Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Türk edebiyatında şiir eleştirisi ve eleştirmenler Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Dönemin eleştiri anlayışının değerlendirilmesi Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
15 Dönemin eleştiri anlayışının değerlendirilmesi Mehmet Rifat, Bizim Eleştirmenlerimiz Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders kitapları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar