DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçeleri TE   418 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUNA YÜCEOL ÖZEZEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Tatarca üzerinden Türk soylu halkların dilleri ile ilgili bir birikim yaratmak ve böylelikle Türkiye Türkçesi ile akraba dil ve lehçeler arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tatarca metinleri okuma, yazma ve Tatarcanın temel grameri bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tatarcayı merkeze alarak bugün dünya yüzeyindeki Türk soylu halkların yaşadığı bölgeleri tanır.
2) Tatarcayı merkeze alarak bugün dünya yüzeyindeki Türk soylu halkların dil ve lehçelerini genel olarak sınıflandırır.
3) Tataristan hakkında genel bilgileri kavrar.
4) Tatarlar hakkında genel bilgileri kavrar.
5) Tatar edebiyatı hakkında genel bilgileri kavrar.
6) Tatarcayı Türk dili tarihi içindeki yerini tanır.
7) Tatarcanın genel ses bilgisi özelliklerini sıralar.
8) Tatarcanın genel biçim bilgisi özelliklerini sıralar.
9) Tatarca ile Türkiye Türkçesini genel hatlarıyla ayırt eder.
10) Kril harfli basma metinleri tanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk soylu halklar ve dilleriyle ilgili giriş bilgileri. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Türk soylu halklar ve dillerinin yayılma alanları, harita üzerinden çalışmalar. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Kril harfleri, Tatarlar ve Tatar Edebiyatı. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tatarca genel ses bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Tatarca genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Tatarca genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Tatarca genel biçim bilgisi özellikleri, Türkiye Türkçesiyle karşılaştırma. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 metin okuma ve karşılaştırma çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yayınları, Ankara Levent Doğan, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 1-51. Altaylı, Seyfettin, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü I- II, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1994.