DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı TE   419 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.AYŞEHAN DENİZ ABİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Türk dili tarihinde Çağatayca olarak değerlendirilen tarihi Türk yazı dilini diğer tarihi yazı dillerinden ayırt edici özellikleri ile tanıtmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Çağatayca döneminin tanıtımı , dönemin eserlerinin tanıtımı, dönemin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dönemin dil ve edebiyatını daha önceki ve sonraki yazı dilleri ile karşılaştırarak yorumlar.
2) Öğrencinin Türkçenin z/ş kolunun 15. Yüzyıldan sonra iki ana yazı dilinden biri olan Çağatayca (Doğu Türkçesi) yazı dilini tanır.
3) Çağatay Türkçesinden sonra gelişen yazı dillerinin bu dönemle bağını kavrar.
4) Çağataycanın klasik öncesi ve klasik dönemini tanır, dönemin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığını tanır.
5) Türk dilinin tarihi dönemlerinden Çağatay Türkçesini tanır.
6) Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
7) Dil ile tarih arasındaki ilişkiyi kavrar.
8) Çağatay Türkçesi ile eş zamanlı Osmanlı Türkçesi arasındaki ilişkileri kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağatayca döneminin tanıtımı , dönemin eserlerinin tanıtımı, dönemin eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilmesi, kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Klasik öncesi dönemin sanatçıları ve serleri ile değerlendirilmesi. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Sekkaki Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Sekkaki Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Lutfi Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Lutfi Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Gedayi Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Gedayi Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları. kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Harezm Türkçesi Gedayi Divanından basma ve yazma metninden seçilmiş bölümler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmala kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Yakininin Ok ve Yaynıng münazarasının matbu metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalı kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Yakininin Ok ve Yaynıng münazarasının matbu metninden seçilmiş bölüm üzerinde okuma, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalı kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışma kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışm kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Ali Şir Nevayinin şiirlerinden seçilmiş matbu metinler üzerinde okuma, çevriyazı, anlama, ses bilgisi, biçim bilgisi çalışmaları, sözvarlığı çalışm kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yarıyıl/Yıliçi ÇalışmalarıAra SınavKısa SınavÖdev, Proje, DiğerYıliçinin/Yılın Başarıya OranıFinal Sınavı