DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri TE   421 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA APAYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerini, çağdaş şiir çözümleme metotlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir anlayışı; Tanpınarın şiirlerinin çözümlenmesi, Nazım Hikmet, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Asaf Halet Çelebi, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Behçet Necatigil, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi, Attila İlhan, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi, Hilmi Yavuz, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cumhuriyet döneminin önemli şairleri hakkında bilgi sunar
2) Cumhuriyet devriminin yeni şiir hareketlerindeki rolünü açıklar.
3) Tanpınarın şiir dünyası hakkında bilgi sunar.
4) Nazım Hikmetin Türk şiirindeki yerini belirtir.
5) Asaf Halet Çelebinin şiir dünyasını açıklar.
6) Behçet Necatigilin şiir dünyasını açıklar.
7) Attila İlhanın şiir dünyasını açıklar.
8) Hilmi Yavuzun türk şiirindeki yerini belirtir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi. Tanpınar, Şiirler Anlatım
Tartışma
2 Tanpınarın şiirlerinin çözümlenmesi. Tanpınar, Şiirler Anlatım
Tartışma
3 Nazım Hikmet, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi. Nazım Hikmet, Kuva-yı Milliye Destanı Anlatım
Tartışma
4 Nazım Hikmetin şiirlerinin çözümlenmesi. Nazım Hikmet, Kuva-yı Milliye Destanı Anlatım
Tartışma
5 Asaf Halet Çelebi, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi. Asaf Halet Çelebi, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
6 Asaf Halet Çelebinin şiirlerinin çözümlenmesi. Asaf Halet Çelebi, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
7 Behçet Necatigil, şiir anlayışı; şiirlerinin çözümlenmesi. Behçet Necatigil, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Behçet Necatigilin şiirlerinin çözümlenmesi. Behçet Necatigil, Bütün Şiirler Anlatım
Tartışma
10 Attila İlhan, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi. Attila İlhan, Elde Var Hüzün Anlatım
Tartışma
11 Attila İlhanın şiirlerinin çözümlenmesi. Attila İlhan, Elde Var Hüzün Anlatım
Tartışma
12 hilmi Yavuz, şiir anlayışı, şiirlerinin çözümlenmesi. Hilmi Yavuz, Büyüsün Yaz Anlatım
Tartışma
13 Hilmi Yavuzun şiirlerinin çözümlenmesi. Hilmi Yavuz, Büyüsün Yaz Anlatım
Tartışma
14 Hilmi Yavuzun şiirlerinin çözümlenmesi. Hilmi Yavuz, Büyüsün Yaz Anlatım
Tartışma
15 Hilmi Yavuzun şiirlerinin çözümlenmesi. Hilmi Yavuz, Büyüsün Yaz Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar