DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu ve Rumeli Ağızları TE   440 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YETER TORUN ÖĞRETMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Anadolu ve Rumeli Ağızlarıyla ilgili sorunları göstermek ve çözümlemeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste ağız terimi; ağız çalışmaları tarihi; Anadolu ve Rumeli ağızlarının sınıflandırılması; ağızlardaki ünlüler ve özellikleri; ağızlardaki ünsüzler ve özellikleri; ünlüler ve ünsüzlerle ilgili ses olayları; isim ve fiil çekimi; ağız metinlerinde sesbilgisi ve biçimbilgisi özelliklerinin belirlenmesi; yerel sözcüklerin belirlenmesi konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkçenin ünlü ve ünsüzlerini bütün özellikleriyle tanır.
2) Ünlüler arasındaki geçişleri ve ara ünlüleri tanır.
3) Ünsüzlerin ötümlü ötümsüz karşılıklarını ve ses dönüşümlerini tanır.
4) Ses düşmesi, ötümlüleşme, ikiz ünlü, kaynaşma, benzeşme, göçüşme, vb. ses olaylarını kavrar.
5) Bölgeler arasındaki ağız farklılıklarını tanır.
6) Ağızlardaki sesleri kullanır.
7) Yöresel kelimeleri ve onların anlamlarını tanır.
8) Ağız metinlerini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rize Ağzı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Trabzon Ağzı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Giresun, Ordu, Zonguldak Ağzı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Ankara, Çankırı, Kırıkkale Ağızları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Kırşehir, Yozgat, Sivas Kayseri Ağızları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Nevşehir, Niğde, Karaman, Konya Ağızları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Burdur, Isparta, Burdur Ağızları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Kütahya, Manisa, Denizli Ağzıları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Muğla, Aydın, İzmir Ağızları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Ağızları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Kuzey Bulgaristan Türk Ağızları. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Florina Ağzı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Kumanova Ağzı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Derleme Sözlüğü ve ağızlarla ilgili yayınlar 2-Mehmet Özmen, Anadolu ve Rumeli Ağızları (Metinler), Adana, 2008.