DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi I TE   449 7 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEKİR TAHİR TAHİROĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinmesi ve tez konusu sorularını çözebilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu derste tez araştırma yöntemi ve tez konusuyla ilgili çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntemleri tanır ve tez konusu sorunlarını saptar.
2) Tez konusuyla ilgili yayınları tarar.
3) Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenir.
4) Konusuyla ilgili kaynakçaları düzenler.
5) Konu belirleme ve belirlenen konunun araştırma planını oluşturmayı öğrenir.
6) Etik ve meslek etiği kavramlarını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
3 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma
4 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
5 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
6 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
7 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Tartışma
Problem Çözme
Ödev
9 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
10 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma
11 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
12 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
13 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma
14 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
15 Tez yazım ve araştırma konusuyla ilgili yöntem bilgisini edinme. Tez konusu sorunlarını çözebilme. Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Tartışma
Problem Çözme
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar