DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Bilimi TE   458 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.AYHAN KARAKAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı halk biliminin temel kavramlarını ve konularını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Halk bilimi kavramı, halk biliminin gelişim süreci ve alan araştırma yöntemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk meteorolojisini ve halk takvimini analiz eder.
2) Türk kültüründeki bayramlar, törenler ve kutlamalarla ilgili uygulamaları değerlendirir.
3) Türk halk inanışlarını değerlendirir.
4) Türk mutfak kültürünü kavrar.
5) Halk bilimindeki küreselleşme konusunu kavrar.
6) Halk Bilimindeki müzeleme çalışmalarını açıklar.
7) Halk biliminin medya ile ilişkisini açıklar.
8) İnanç sistemlerini değerlendirir.
9) Doğum ve evlenme törenleriyle ilgili uygulamaları yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
X
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
X
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
X
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
X
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
X
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
X
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
X
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
X
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
X
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
X
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halk Bilgisi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Halk Bilgisi Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Bayramlar, Törenler ve Kutlamalar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Bayramlar, Törenler ve Kutlamalar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Halk İnanışları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Halk İnanışları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Mutfak Kültürü Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Halk bilimi ve Küreselleşme Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Halk bilimi ve Müzecilik Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Halk bilimi ve Kültürlerarası İletişim Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Halk bilimi ve Medya Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Halk Kültürünün Ülke Tanıtımına Katkısı Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Halk Kültürü ve Turizm. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Halk Kültürü ve Turizm. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
S. Veyis Örnek. Türk Halk Bilimi.KB Yay. Ankara 2000