DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Edebiyatı TE   461 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEDRİ AYDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEDRİ AYDOĞAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarına ve her anne babaya gerekli olan Çocuk Edebiyatının ne olduğunu anlatmak, gençlik edebiyatı ile olan ilgisini belirtmek, bir kıyas yapma olanağı yaratmak; okuma alışkanlığını, dil kullanma becerilerini geliştirmek ve bunların erken yaşta başlatılmasına zemin hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Çocuklara Yönelik gazeteler, Çocuklara yönelik dergiler (Cumhuriyet Dönemi 1950 öncesi), Çocuklara yönelik dergiler (Cumhuriyet Dönemi 1950 sonrası), Şiir, Öykü, Roman, Biyografi, Anı, Dramatizasyon. bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk Edebiyatının ne olduğunu kavrar.
2) Örnek metinler üzerinde uygulama yapar.
3) Çocuk edebiyatını ve sınırlarını kavrar.
4) Çocuk edebiyatı türlerini ayırt eder.
5) Dünyada çocuk edebiyatının gelişimini açıklar.
6) Türkiyede çocuk edebiyatının tarihi gelişimini kavrar.
7) Çocuk edebiyatı türlerini tanır.
8) Çocuk dergilerini tanır.
9) Çocuk edebiyatı türlerinde örnekler oluşturur.
10) Çocuk kütüphanesi kurar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk ve dünyası Güleryüz Hasan Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Çocuk ve edebiyat Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Batı'da Çocuk Edebiyatı Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Osmanlı Dönemi Çocuk Edebiyatı Güleryüz Hasan Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Tanzimat'tan Cumhuriyete Çocuk Edebiyatı Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Cumhuriyet Dönemi Çocuk edebiyatı Güleryüz Hasan Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Çocuk Edebiyatı Türleri Nas Recep Örneklerle Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Çocuk kitaplarının taşıması gereken özellikler Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Çocuk Edebiyatı Türleri Güleryüz Hasan Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Masallar Kaynak Kitaplar, ders kitapları, bilimsel makaleler, türleri içeren kitaplar (Masal kitapları, öykü kitapları, şiir seçkileri...) Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Fabller Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Efsaneler Nas Recep Örneklerle Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Destanlar Şimşek Tacettin Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Destanlar Nas Recep Örneklerle Çocuk Edebiyatı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar