DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Psikoloji * PSI   405 7 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dr. Alfred Adler tarafından geliştirilen Bireysel Psikoloji kuramı ile ilgili teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin paylaşılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Ailede, Okulda ve İş yerlerinde sıklıkla karşılaşılması muhtemel psikolojik sorunlar ve çözüm yollarını Yaşam Biçimi, Üstünlük Çabası, Aşağılık Duygusu ve Sosyal İlgi gibi kavramlar doğrultusunda inceler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bireysel Psikoloji Kuramının Tarihsel Gelişimi Kütüphane, İnternet taraması
2 Sosyal İlgi, Toplumsallık Duygusu Kütüphane, İnternet taraması
3 Aşağılık Duygusu ve Kompleksi Kütüphane, İnternet taraması
4 Üstünlük Çabası Kütüphane, İnternet taraması
5 Yaşam Biçimi Kütüphane, İnternet taraması
6 Kişisel Mantık Kütüphane, İnternet taraması
7 Doğum (Kardeş) Sırası Kütüphane, İnternet taraması
8 Ara Sınav Kütüphane, İnternet taraması
9 Çocukluk Anılarının Anlamı Kütüphane, İnternet taraması
10 Rüyalar Kütüphane, İnternet taraması
11 Nevrotik Davranışlar Kütüphane, İnternet taraması
12 Kişilik Tipleri Kütüphane, İnternet taraması
13 Duygusal İlişkiler, Aşk Kütüphane, İnternet taraması
14 Bireysel Psikoloji ve Psikoanaliz Kütüphane, İnternet taraması
15 Bireysel Psikolojisi Açısından Yaşamın Anlamı Kütüphane, İnternet taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kütüphane, İnternet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar