DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri 2 * PSI   302 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bir araştırma sorusu belirleyip bağımsız bir araştırma tasarlayabilmeleri, kendi araştırmalarının amacına uygun olan yöntem ve teknikleri belirleyip bunları kullanabilmeleri, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini tanımaları, içerik ve format olarak bilimsel açıdan kabul edilebilir özelliklere sahip bir araştırma raporu yazabilmeleri
Dersin İçeriği
Nitel araştırma yöntemleri ve nitel veri analizi, psikoloji alanında bir araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve raporlaştırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nitel araştırma yöntemleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Gözlem, Görüşme ve Odak Grup Görüşmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 İçerik Analizi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Durum çalışması ve Eylem Araştırması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Araştırma önerisi ve araştırma raporunun yazımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Öğrencilerin araştırma önerilerini sunması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Öğrencilerin araştırma önerilerini sunması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Ara sınav Sınava Hazırlanma
9 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Öğrencilerin gerçekleştirdikleri araştırmaların sunumu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar