DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji 2 * PSI   304 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.GONCA KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bazı ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin kavratılması
Dersin İçeriği
travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti bozuklukları , yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, dürtü denetim bozuklukları, Alkol madde kullanım bozuklukları, nörobilişsel bozukluklar, kişilik bozuklukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Travma ve stresörle ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma
2 Travma ve stresörle ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma
3 Disosiyatif bozukluklar Ön araştırma, okuma
4 Bedensel belirti bozuklukları Ön araştırma, okuma
5 Uyku ve ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma
6 Yeme bozuklukları Ön araştırma, okuma
7 Yeme bozuklukları Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav
9 Cinsel işlev bozuklukları Ön araştırma, okuma
10 Cinsel işlev bozuklukları Ön araştırma, okuma
11 Dürtü denetim bozuklukları Ön araştırma, okuma
12 Alkol kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma
13 Madde kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma
14 Nörobilişsel bozukluklar Ön araştırma, okuma
15 Kişilik bozuklukları Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar