DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme * PSI   401 7 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikoloji alanını öğrenmek, sınıfta konferanslarla sınırlı olmak zorunda değildir. Sınıfta öğrenilen dersleri gerçek dünyaya uygulayarak, staj teorinin akademik öğrenimi için bir köprü olabilir.
Dersin İçeriği
Staj, akademik yolunuz ile sizin yerinde mesleki deneyimleriniz arasındaki bağlantıları araştırır ve yerleştirmenize hazırlanırken destek ve rehberlik sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
2 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
3 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
4 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
5 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
6 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
7 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
8 Ara Sınav Staj Eğitimi
9 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
10 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
11 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
12 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
13 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
14 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
15 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Staj Raporları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar