DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Psikolojiye Giriş * PSI   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN KİRİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere klinik psikoloji alanının temel kavramlarını, kurmalarını, yöntemlerini ve becerilerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Klinik psikoloji alanın geçmişi, şimdiki yapısı ve gelecekteki yönelimleri, güncel konular ve sorunlar, teşhis ve tanıma ilişkin yöntemler ve hususlar, deneysel olarak kanıtlanmış müdahaleler ve gerçek dünyadan uygulamalar, klinik psikoloji içindeki özel alanlar ve bunlarla ilgili hususlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Dersin tanıtımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Klinik Psikoloji nedir Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 Profesyonel ve Etik Konular Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Kanıta dayalı uygulama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Psikopataloji değerlendirme ve müdahaleleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Psikopatoloji modelleri ve tanı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Klinik Ölçme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma
9 Klinik Ölçme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Klinik müdahaleler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Toplum akıl sağlığı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Toplumdaki bakış açıları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Yaşam boyu popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Kültürel açıdan farklı popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Özel popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar