DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nöropsikolojiye Giriş * PSI   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan KİRİŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN KİRİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin lisans düzeyinde nöropsikoloji alanında temel kavramları, teorik bilgi ve yaklaşımları kazanmasını sağlamak. Ülkemizde yaygın kullanılan bazı nöropsikolojik testlerin uygulama ve değerlendirmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Beyin ve davranış ilişkisini tanımlama, bilişsel süreçler ile ilişkili beyin alanlarını inceleme, nöropsikolojik testleri öğrenme, temel ve uygulama alanlarında nöropsikoloji test uygulamalarını analiz etme, ülkemizde yaygın olarak kullanılan nöropsikolojik testlerin uygulamasını öğrenme gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nöropsikoloji, Nöropsikolojik Testler, Ülkemizdeki Durum 1.Lezak MD: Neuropsychological Assessment. Third edition, Oxford University Press, New York, 1995.
2 Nöropsikoloji Uygulamaları 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010). 2.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan
3 Sağlıklı İnsanda Bilgi İşleme Süreçleri: Biliş ve Üst-Biliş Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (Ed.). (2003). Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
4 Stroop Testi ve Sayı Dizileri Öğrenme Testi 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010).
5 İşitsel Sözel Öğrenme Testi 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010).
6 İşitsel Sözel Öğrenme Testi 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010).
7 Nöropsikolojik Testlerin Uygulamaları 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010).
8 Ara Sınav
9 Raven Standart Progresif Matrisler Testi 1.BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II) 2.Karakaş, S. (Ed.) (2010).
10 Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 1. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Materyali
11 Sağ Hemisferin Bilişsel İşlevleri: Görsel-Uzaysal Süreçler 1.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.2013.
12 Yönetici İşlevler ve Frontal Lob Demansı 1.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.2013.
13 Şizofrenideki Bilişsel Süreçlerin Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler: Bellek ve Dikkatin Ölçülmesi. Şizofrenide Bilişsel Bozukluklar ve Nöropsikolojik Testlerin Şizofrenide Kullanımı 1. 1.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.2013.
14 İhmal Sendromları 15.Uzaysal İhmal Sendromu ve Rehabilitasyonu 1.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.2013.
15 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Nöropsikolojik Yaklaşım 1.Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E.2013.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678910111213141516