DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pozitif Psikoloji * PSI   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere, mutluluk ve iyi oluşu artırarak kişinin güçlü yanlarının ve pozitif toplumsal sistemlerin optimal iyi oluşa katkı sağlamadaki rollerini inceleyen pozitif psikoloji kuramlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste pozitif psikolojik kuramlar ve araştırmalar kullanarak iyi olma ve mutluluk üzerine yapılan çalışmalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mutluluk Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
2 Pozitif kişilik özellikleri Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
3 Umut ve iyimserlik Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
4 Akmak Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
5 Duygusal zeka I Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
6 Duygusal zeka II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
7 Üstün yeteneklilik ve bilgelik Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
8 Ara Sınav Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
9 Pozitif Benlik I Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
10 Pozitif Benlik II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
11 Pozitif ilişkiler II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
12 Pozitif ilişkiler III Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
13 Pozitif psikoloji terapi I Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
14 Pozitif psikoloji terapi II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
15 Final Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1