DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din Psikolojisi * PSI   417 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Asım YAPICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.ASIM YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinin psikolojik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin İçeriği
Din psikolojisinin tanımı, konusu, amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, din psikolojsi tarihi , dinin tanımı ve boyutları, dindarlık, dindarlık tipleri ve türleri, ibadet ve dua,bireysel dindarlığın psikolojik kaynakları, bireysel gelişim evreleri ve dini yaşam, dinsel gelişim, dini şüphe ve inançsızlık, günah ve tövbe, din değiştirme, dinin gündelik hayata etkisi, kişilik ve dinsel yaşam, din ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler, tasavvuf psikolojisi, modern dünyada din ve dindarlık.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji, Din, Din Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 İbadet ve Dua Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara Sınav Sınava çalışma
9 İnanç, iman, şüphe, inançsızlık, ateizm Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Kişilik ve Dinsel Hayat Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Dini Değişim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Tasavvuf Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Modern Dünyada Din ve Dindarlık Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Ruh Sağlığı ve Din Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Ruh Sağlığı ve Din 2 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar