DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Etik * PSI   402 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde belirtilen, psikoloji mesleği ve biliminin standartlarını öğretmektir. Bu dersin diğer bir amacı da öğrencilerin etik ilkeleri iş hayatlarında uygulamalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve Etik Süreç Yönetmeliği oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği I Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
2 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği II Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
3 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği III Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
4 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği IV Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
5 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği V Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
6 Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği VI Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği
7 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği I Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
8 Ara Sınav Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
9 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği III Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
10 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği IV Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
11 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği V Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
12 Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği VI Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği
13 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri I Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ.
14 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri II Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ.
15 Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri III Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği,Etik Sorun Yaşanmış Vaka Örnekleri, Koocher ve Keith Spiegel, 1998, Çev. İhsan Dağ.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar