DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farklı Çocukların Gelişimi * PSI   406 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı gelişim gösteren çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal süreçlerini anlamak ve bu çocuklara dönük özel eğitim süreçleri konusunda bilgi sağlamak
Dersin İçeriği
Çocuk psikolojisi ve özel eğitime giriş, özel ihtiyaçları olan çocukların gelişim özellikleri, özel ihtiyaçları olan çocuklarda davranış değişimi ve beceri geliştirme, farklı gelişim gösteren çocukların ailelerin eğitimi ve süreçlere katılımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuğun Gelişimi ve Tarihsel Açıdan Çocuğun Doğası Kütüphane, İnternet taraması
2 Genetik Miras ve Çevresel Faktörler Kütüphane, İnternet taraması
3 Özel Eğitime Giriş Kütüphane, İnternet taraması
4 Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Bozukluğu Kütüphane, İnternet taraması
5 Otizm Kütüphane, İnternet taraması
6 Down Sendromlu Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması
7 Spastik Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması
8 Zihinsel Engelli Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması
9 ARA SINAV Kütüphane, İnternet taraması
10 Üstün Zekalı Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması
11 Farklı Çocuklarda Kavram ve Beceri Öğretimi Kütüphane, İnternet taraması
12 Farklı Çocuklarda Davranış Değiştirme Kütüphane, İnternet taraması
13 Farklı Çocuklarda Sanatın Eğitim ve Sağaltım Amaçlı Kullanımı Kütüphane, İnternet taraması
14 Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı Kütüphane, İnternet taraması
15 Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Sorunları Kütüphane, İnternet taraması
16-17 DÖNEM SONU SINAVI Kütüphane, İnternet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar