DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Terapisi Uygulamaları PSI   412 8 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turan AKBAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURAN AKBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aile Terapisi alanında grupla psikolojik danışma deneyimi yaşamak. Aile Terapisi alanında grupla psikolojik danışma sürecinde kullanılan teknikleri ve süreci yönetmeyiyi öğrenmek.
Dersin İçeriği
Aile Terapisi temelli grupla psikolojik danışma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile Terapisi temelli psikolojik danışma grubuna nasıl üye seçildiğini bilir.
2) Aile Terapisi temelli grupta kendini açmanın önemini bilir
3) Bir sistem olarak aileye nasıl yaklaşıldığını bilir.
4) Kendi ailesindeki ilişkileri, çatışmaları, sınırları, koalisyonları ifade eder.
5) Genogram çizer.
6) Geri bildirim alma ve vermenin önemini bilir.
7) İletişim biçimlerinin önemini kavrar.
8) Bir sistemde yer alan alt sistemleri isimlendirir.
9) Aile sisteminde yer alan kuralları bilir.
10) Döngüsel soru sorar.
11) Aile dizilimi çalışmasının nasıl kullanıldığını bilir.
12) Hipotez kurmanın önemini bilir.
13) Yaşamındaki temel dört alanı ifade eder.
14) Döngüsel sorulara cevap verir.
15) Aile terapisinde soruların önemini bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aile Terapisi temelli psikolojik danışma grubuna nasıl üye seçildiği, grupta kendini açmanın önemi ve grup kuralları üzerine konuşulur. Kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Grup üyelerinin birbirlerine alışmaları ve güven ortamı kurulması için ısınma oyunları oynanır. Üyelerden ne gibi problemleri sürece getirmek istedikleri üzerine düşünmeleri sağlanır. Kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
Grup Çalışması
3 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
4 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
5 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
6 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
7 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
8 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
9 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
10 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
11 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
12 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
13 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
14 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
15 Gruba getirilen problem üzerinde çalışılır. Sonlandırma oturumuna hazırlık yapılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması
16-17 Üyelerin süreçten nelerle gittikleri üzerinde konuşulur. Olumlu ve yapıcı geribildirimler verilir. Süreç sonlandırılır. Kaynak tarama. Rol Oynama
Grup Çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar