DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ruh Sağlığı ve Din * PSI   418 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Asım YAPICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.ASIM YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dini yaşayışın farklı görüntülerinin ruh sağlığı üzerinde değişen etkisini göstermek.
Dersin İçeriği
Din ve dindarlığın tanımı, çeşitleri, türleri. Dindarlıkla maneviyat arasındaki ilişki. Ruh sağlığının kriterleri. Modern dünyanın bunalımı. Yalnızlık, umutsuzluk, kaygı, depresyon ve intiharın dindarlık ve maneviyatla ilişkisi. Dini ve manevi danışmanlığın önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Din ve ruh sağlığına genel bir bakış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Din ve ruh sağlığı kavramları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Ruh sağlığı-din ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Ruh sağlığına ilişkin kriterler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Din ve dindarlığa ilişkin kriterler. Dindarlığın boyutları, türleri ve çeşitleri, maneviyatla ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Anlamsızlık, yalnızlık ve kaygı ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Umutsuzluk, depresyon ve intihar ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara sınav
9 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Mutluluk, öz saygı, öz güven, otokontrol ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Fiziksel sağlık, evlilik, cinsellik, madde kullanımı ile dindarlık arasındaki ilişki Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi (inanç ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi (ibadetler ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi ( ahlak, değerler ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Dini rerhberlik ve manevi danışmanlık Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Dini başa çıkma modelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Final Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar