DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri * PSI   419 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı başlangıç düzeyinde psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, psikolojik danışma ve özellikleri, psikolojik danışma ve psikoterapi kavramları arasındaki farklılıklar, psikolojik danışma ilke ve teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Temel yardım becerileri ve terapötik koşullarla ilgili beceriler, bireysel psikolojik danışmanın aşamaları, danışanın geçirdiği yaşantı başlıklı konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışmanın tanımı ve bir yardım hizmeti olarak psikolojik danışmanın özellikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Psikolojik Danışma Becerileri Terapötik Beceriler: Yapılandırma-dostça ilişki kurma- İyi bir dinleyici olma- beden dili-yansıtmalar, kişiselleştirmeler, geribildirim verme-bilgi verme-model olma-özetleme-bağlama-sessizlikle uğraşma-sonlandırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 Yardım becerileri : Yapılandırma, Dostça ilişki kurma, Beden Dili. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Yardım becerileri: Konuşmaya açık davet. cesaretlendirme. İçerik yansıtma, duygu yansıtma..Yansıtmalar, Kişiselleştirmeler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Yardım becerileri: Geri bildirim verme, Cesaretlendirme, Soru sorma , Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Yardım becerileri: Bilgi verme, Kendinden referans verme tepkileri, Kendini açma ve katma. Model olma-Özetleme-Bağlama-Sesizlikle Uğraşma-Sonlandırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Terapötik beceriler: Empati, saygı, saydamlık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Arasınav Sıanava hazırlanma
9 Terapötik beceriler: Şimdi ve burada, Soru çeşitleri, Bağlama, Yüzleştirme, Yorumlama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Terapötik Beceriler: Psikolojik Danışma Sürecinde . Transferans ve Transferansla Başa Çıkma Becerileri. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Terapötik Beceriler: Direnç ve Dirençle Başa Çıkma Becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Psikolojik Danışma Sürecinin Aşamaları Danışanın geçirdiği yaşantı. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Psikolojik Yardım Sürecini Başlatma ve Sonlandırma Becerileri. Psikolojik Danışma Oturumlarını Başlatma ve Bitirme Becerileri. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar