DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri * PSI   421 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Münir Yalçın ORTAKALE
Dersi Verenler
MÜNİR YALÇIN ORTAKALE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencilere grupla psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri, tutum ve anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Grupla psikolojik danışmanın genel özellikleri. Bireysel ve grupla psikolojik danışmanın karşılaştırılması. Gruplarda yardım becerileri. Temel teknikler. Grupla psikolojik danışma sürecinin aşamaları. Bir grup lideri nasıl olmalıdır. Grubun farklı aşamalarında grup liderinin rolü, işlevleri. Grup sürecini kolaylaştırma becerileri. Grup sürecini başlatma ve sonlandırma becerileri. Grup oluştururken izlenecek yol. Gruba üye seçme. Grupla ilgili farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup tipleri: Etkileşim grupları, psiko-eğitim grupları, training gruplar, gestalt grupları, psikodrama grupları ve kendi kendine yardım grupları (self-help).

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupla Psikolojik Danışmanın Tarihçesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Bireysel ve grupla psikolojik danışma. Grupla danışmada yardım becerileri ve temel teknikler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 Grup Sürecinin Aşamaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Grup Lideri Nasıl Olmalı. Farklı grup aşamalarında danışmanın rolü. Grup sürecini kolaylaştırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Grup sürecini kolaylaştırma. Grupla danışma becerileri. Grup sürecini ve oturumları başlatma ve sonlandırma becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Grupla danışma becerileri Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Grupla danışmada farklı teknikleri uygulama. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Arasınav Sıanava hazırlanma
9 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Grup oluştururken izlenecek prosedür. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Grup üyelerini seçme. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Grup üyelerini seçme. Grupla danışmada göz önünde bulundurulacak etik standartlar. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Grupla danışmada farklı kuramsal yaklaşımlar. Grup türleri: Etkileşim grupları, Psiko-eğitim grupları, training gruplar, geştalt grupları, psikodrama grupları ve self-help grupları. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar