DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikoloji ve Sinema * PSI   423 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı öğrencilerin sinema filmlerinde akıl hastalıklarının ele alınışını eleştirel bir gözle değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders akıl hastalıklarının sinemadaki tasvirleri üzerine odaklanır. Psikopatolojik durumların sinemada nasıl gösterildiği, utanç damgası ve ayrımcılık gibi güncel sosyal meseleler bağlamında incelenecektir. Temel akıl hastalıkları vurgulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş - Filmler ve Psikopatoloji Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Nörogelişimsel Bozukluklar - Temple Grandin Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 Şizofreni Spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar - Akıl Oyunları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Bipolar ve Depresif Bozukluklar - 'Kukla' ya da 'Umut Işığım' Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Kaygı ve Obsesif Kompulsif Bozukluklar - Göklerin Hakimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Travma ve Stresle İlişkili Bpzukluklar - 'Çorak Topraklar' ya da 'Ölümcül Tuzak' Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Dissosiyatif Bozukluklar - Sapık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Arasınav Sıanava hazırlanma
9 Uyku-uyanıklık, Yeme ve Bedensel Belirti Bozuklukları - 'Uykusuz' ya da 'Değişiklik' Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Cinsel Kimliğinden Yakınma ve Cinsel İşlev Bozuklukları - Erkekler Ağlamaz Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Yıkıcı, Dürtü Kontrol ve Davranım Bozuklukları - Kevin Hakkında Konuşmalıyız Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Madde İle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları - Uçuş Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Nörobilişsel bozukluklar - 'Akıl Defteri' ya da 'Aşk' Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Kişilik Bozuklukları - 'ihtiyarlara Yer Yok' ya da 'Mavi Yasemin' Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Tedavi - Guguk Kuşu Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar