DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Psikolojisi * PSI   428 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Banu İNANÇ
Dersi Verenler
BANU İNANÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlık psikolojisi alanındaki temel kuramları ve sağlık-hastalık süreçlerinde rol oynayan psikolojik faktörleri öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında sağlık psikoloji alanındaki temel konular yer almaktadır. Sağlık psikolojisinde temel kavramlar,sağlık, sağlık davranışı, sağlık davranışını etkileyen inançlar, tutumlar gibi psikolojik süreçler, sağlığın geliştirilmesinde önleme çalışmaları konuları üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık Psikolojisi'ne Giriş Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
2 Sağlık İnançları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
3 Sağlık Tanımları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
4 Sağlık Profesyoneli-Hasta iletişimi ve sağlık inançlarının rolü Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
5 Spesifik sağlık ilintili davranışlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Sağlığı tehdit eden davranışlar: alkolizm ve sigara içme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Stres ve hastalık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma
9 Ağrı Nedir Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
10 Hasta-Bakım veren ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
11 Hasta-Bakım veren ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Kronik hastalığın yönetimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
13 Ölümcül hastalıklarda psikolojik konular Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
14 Sağlık durumunu ölçme: ölüm oranları, hayat kalitesi ve stigma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Stigma ve kronik hastalıklarda stigma kavramı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar