DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş * PSI   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALMILA BURGAÇ ÇİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, ekonomi kavramını, temel ilke ve teorilerini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Ekonomi kavramı, arz ve talep kanunu, üretici ve tüketici teorisi, piyasalar ve gelir dağılımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi Anlatım, tartışma
2 Arz ve Talep Anlatım, tartışma
3 Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Anlatım, tartışma
4 Esneklikler Anlatım, tartışma
5 Tüketici Dengesi Analizi Anlatım, tartışma
6 Üretici Dengesi Analizi Anlatım, tartışma
7 Piyasa Dengesi Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Üretim Teorisi Anlatım, tartışma
10 Maliyet Analizi Anlatım, tartışma
11 Tam Rekabet Piyasası Anlatım, tartışma
12 Eksik Rekabet Piyasaları Anlatım, tartışma
13 Eksik Rekabet Piyasalar II Anlatım, tartışma
14 Faktör Piyasaları Anlatım, tartışma
15 Genel Denge ve Refah Analizi Anlatım, tartışma
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar