DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Sistemlerine Giriş * PSI   110 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA TOPAKSU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrenimi boyunca temel bilgi teknolojilerini öğrenmek ve geliştirmek
Dersin İçeriği
Bilgisayar sistemleri, uygulama programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, metin işleyici program

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenci rapor, tez gibi dökümanlara içindekiler, şekiller, çizelgeler tablosu ve kaynakça ekleyebilir. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
2 Öğrenci eldeki dökümanları düzenli bir şekilde yazıcıdan çıktısını alabilir. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
3 Bilişim ve bilişim teknolojilerinin tanıtımı. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
4 Bilgisayar donanımı ve çevre birimleri Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
5 Derslerde kullanılan bilişim teknolojisi aracı, bilgisayarın donanım ve yazılımının tartışılması. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
6 İşletim sistemleri ve windows işletim sisteminin tanıtılması. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
7 Dosya, dizin, ağaç yapılı dizin ve sürücülerin tanıtılması. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
8 Ara Sınav Sınav
9 Kelime işlem programı wordün tanıtılması, yeni belge oluşturma veya belge açma. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
10 Metin ve paragraf biçimlendirilmesi, sayfa düzeni. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
11 Tablo oluşturmak, tabloya veri girmek ve düzenlemek. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
12 Belgeye resim, görüntü veya grafik eklemek ve bunları boyutlandırmak. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
13 Belgeye formül eklemek ve düzenlemek. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
14 Belgede stil, smartart ve kesme kullanmak. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
15 Belgenin yazıcıdan düzenlenerek çıktısını almak. Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar