DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Psikolojisi 2 * PSI   204 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşam boyu süren kişilik gelişimini incelemektir.
Dersin İçeriği
İnsancıl ve varoluşçu yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsancıl Psikolojinin Kökleri Kütüphane, İnternet taraması
2 İnsancıl yaklaşımın ana öğeleri Kütüphane, İnternet taraması
3 Otto Rank'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması
4 Otto Rank'ın ayrılık anksiyetesi kavramı Kütüphane, İnternet taraması
5 Carl Rogers'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması
6 Rogers'ın danışan merkezli yaklaşımı Kütüphane, İnternet taraması
7 Abraham Maslow'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması
8 Maslow'un gereksinimler hiyerarşisi Kütüphane, İnternet taraması
9 ARA SINAV Kütüphane, İnternet taraması
10 Varoluşculuk ve temel kavramları Kütüphane, İnternet taraması
11 Varoluşculuk: 20.Yüzyılbaşı Kütüphane, İnternet taraması
12 Varoluşculuk: İkinci dünya savaşı sonrası Kütüphane, İnternet taraması
13 Rollo May ve yaratma cesareti Kütüphane, İnternet taraması
14 Kişilik gelişiminde güncel akımlar Kütüphane, İnternet taraması
15 Genel değerlendirme: Bütüncül bir bakış Kütüphane, İnternet taraması
16-17 DÖNEM SONU SINAVI Kütüphane, İnternet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar