DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Psikolojisi * PSI   206 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri PSİ 101 Psikolojiye Giriş I ve PSİ 102 Psikolojiye Giriş II derslerini almış olmak
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN KİRİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, insanlarda ve hayvanlarda öğrenmenin kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Ders boyunca, öğrencilere klasik ve edimsel koşullama, sönme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları ve öğrenme kuramlarının incelenmesi konularını içeren öğrenme psikolojisinde temel konular sunulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
2 Tarihsel Gelişim 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
3 Koşulsuz Davranışın Yapısı 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
4 Alışma ve Duyarlılaşma 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
5 Klasik Koşullama: Temel Kavramlar 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
6 Klasik Koşullamada Uyarıcı İlişkileri 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
7 Makale Tartışması Library and Internet Use
8 ARA SINAV I
9 Edimsel Koşullama: Temel Kavramlar 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
10 Pekiştirme Tarifeleri 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
11 Pekiştirme Kuramları: Etki Yasası, Dürtü Azaltma Kuramı, Premack İlkesi 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
12 Pekiştirme Kuramları: Davranım Yoksunluğu Hipotezi, Davranışsal Düzenleme Yaklaşımı 1. Öğrenmenin Bilimsel Temelleri (2011), Tevfik ALICI, Palme Yayıncılık 2. Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
13 Ceza, Kaçma ve Kaçınma 1. Kantowitz, H. Barry, Henry l: Roediger III ve David G. Elmes.(2014). Deneysel Psikoloji. Çev. Nurhan Er ve Yalçın Akın Duyan. İstanbul: Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı. 2. Myers, A. & Hansen,C. (2005).Experimental Psychology (6th ed
14 Makale Tartışması Library and Internet Use
15 FİNAL
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678910111213141516