DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi * PSI   207 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğumdan ergenlik dönemini içeren süreçte bireyde meydana gelen fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, araştırma yöntem ve teknikleri, gelişim kuramları, doğum öncesi-bebeklik-çocukluk-ergenlik dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelişimin temelleri, tarihsel açıdan çocuğun doğası Kütüphane, İnternet taraması
2 Çocuk gelişiminde araştırma yöntem ve teknikleri Kütüphane, İnternet taraması
3 Genetik miras ve etkileri Kütüphane, İnternet taraması
4 Doğum öncesi gelişim ve çevresel etkiler Kütüphane, İnternet taraması
5 Bebeklikte fiziksel büyüme ve hareket gelişimi Kütüphane, İnternet taraması
6 Bebeklikteki algısal gelişim Kütüphane, İnternet taraması
7 Dil gelişimi Kütüphane, İnternet taraması
8 Bağlanma Kütüphane, İnternet taraması
9 ARA SINAV Kütüphane, İnternet taraması
10 İlk çocuklukta bilişsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması
11 Okul döneminde bilişsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması
12 Ergenlikte bedensel ve cinsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması
13 Ergenlikte bilişsel ve ahlaki gelişim Kütüphane, İnternet taraması
14 Ergenlikte benlik kavramı Kütüphane, İnternet taraması
15 Ergenlikte psikososyal problemler Kütüphane, İnternet taraması
16-17 DÖNEM SONU SINAVI Kütüphane, İnternet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar