DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları * PSI   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Özlem AKAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji alanında kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemleri SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner bakış açısı geliştirebilir
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri uygular
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda çalışır.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Psikoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanır
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir, gözlemler, açıklar
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür
X
11
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
20
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili şekilde ifade edebilir.
X
21
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
22
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıklara sahip olur.
X
23
Temel ve uygulamalı psikoloji konusunda öğrendiği bilgi ve becerileri alanında başarıyla uygular ve geliştirmeye çalışır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar yeteneklerine bakış Kaynak kitap okuma, uygulama
2 SPSS e giriş Kaynak kitap okuma, uygulama
3 Veri hazırlama Kaynak kitap okuma, uygulama
4 Veri tarama ve dönüşüm Kaynak kitap okuma, uygulama
5 Tanımlayıcı istatistikler Kaynak kitap okuma, uygulama
6 Korelasyon Kaynak kitap okuma, uygulama
7 Ortalamalar için testler Kaynak kitap okuma, uygulama
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma
9 İstatistiksel testler Kaynak kitap okuma, uygulama
10 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama
11 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama
12 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama
13 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama
14 Anket veri girişi Kaynak kitap okuma, uygulama
15 Güvenilirlik analizi Kaynak kitap okuma, uygulama
16-17 Final Derste anlatılan konulara çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar