DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deneysel Psikoloji PSI   305 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri PSİ 101 Psikolojiye Giriş I ve PSİ 102 Psikolojiye Giriş II derslerini almış olmak
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan KİRİŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN KİRİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere psikolojik deneyleri ve temel araştırma tekniklerini değerlendirmek için gerekli temel bilgileri sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Deneysel Psikoloji

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma deseni, veri analizi ve yorumunu içeren psikolojide temel araştırma yöntemlerini uygular.
2) Psikolojide araştırma yöntemlerini tanımlar.
3) Deneyin tüm aşamalarını planlar ve uygular.
4) Deneylerini yürütürken etik ilkeleri uygular.
5) Deneysel psikoloji ile ilgili makale tartışır.
6) Psikoloji konularını bilimsel bakış açısıyla değerlendirir.
7) Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
8) Araştırma raporu yazar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel Psikoloji: Kısa Bir Tarihçe Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimsel Psikolojide Açıklama Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Araştırma Teknikleri: Gözlem ve Korelasyon Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Araştırma Teknikleri: Deneyler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Psikoloji Araştırmalarında Etik Kurallar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Araştırma Raporları Yazımı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Algı Psikolojisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Dikkat ve Tepki Süresi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Koşullama ve Öğrenme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hatırlama ve Unutma / Düşünme ve Problem Çözme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bireysel Farklar ve Gelişim Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sosyal Psikoloji Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çevre Psikolojisi / İnsan Etkenler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Makale sunumu Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar