DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Ölçme Değerlendirme PSI   307 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin psikometri alanına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olması, test puanlarının anlamı ve kullanımı konusundaki anlayışlarını arttırmak ve öğrencilere test prosedürlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Ölçme ve değerlendirme kavramları, psikolojide ölçme yöntem ve araçlarının kullanımı ve tarihsel gelişimi, psikometrinin temel kavramları, güvenirlik, geçerlik, ölçek geliştirme, yeteneklerin ölçülmesi, kişiliğin ölçülmesi, ölçme ve değerlendirmede etik ve yasal konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikoloji alanında ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarının hangi ihtiyacı karşıladığını kavrar.
2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklar.
3) Ölçme araçlarından elde edilen puanların yorumlanması için gerekli istatistik bilgilerini kavrar.
4) Geçerlik ve güvenirlikte gerekli hesaplamaları uygular.
5) Psikolojide kullanılan ölçme araçlarını tanır.
6) Psikolojide ölçme ve değerlendirme ile ilgili etik kuralları kavrar.
7) Psikoloji alanında ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarının tarihsel gelişimini kavrar.
8) Geçerlik ve güvenirlik türlerini tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)