DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suç Psikolojisi PSI   309 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, suç işlemenin birçok yönünü anlama ve açıklamaya yardım etmede psikoloji bilimi yaklaşımlarını tanıtmak ve hırsızlık, ırza geçme ve cinayet gibi birbirinden farklı değişik suç alt gruplarının altında yatan süreçleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Suç kavramı, suçun temeli, suça ilişkin psikolojik açıklamalar, aile içi şiddet, ırza geçme, cinayet, hırsızlık gibi suç türlerinin incelenmesi, tutuk evi psikolojisi, polis psikolojisi, mağdurla çalışma hakkındaki konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suç süreci ve suçluluğu farklı bakış açılarıyla inceleyen psikolojik kuramları tanımlar.
2) Psikolojik etmenler ve zihinsel rahatsızlıklarla suç türleri arasındaki ilişkiyi tartışır.
3) Suçluluğun ortaya çıkışı ve önlenmesinde toplumsal süreci irdeler.
4) Suç kavramını, suçluluğun biyolojik, sosyal ve psikolojik etmenlerini açıklar.
5) Suçlu davranışı ile psikopatoloji ilişkisini açıklar.
6) Aile içi şiddet ve bununla ilişkili suçları açıklar.
7) Suç davranışı ile ilişkili süreçlerde psikologun rolünü açıklar.
8) Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülmekte olan bireysel müdahale uygulamalarını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)