DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji 2 PSI   304 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.GONCA KARAKUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bazı ruhsal bozuklukların sınıflandırılması, tanınması, oluş nedenlerinin ve tedavilerinin kavratılması
Dersin İçeriği
travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirti bozuklukları , yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, dürtü denetim bozuklukları, Alkol madde kullanım bozuklukları, nörobilişsel bozukluklar, kişilik bozuklukları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı psikiyatrik bozuklukları değerlendirir.
2) Bazı psikiyatrik bozuklukların belirtilerini tanır.
3) Bazı psikiyatrik bozuklukları sınıflandırır.
4) Bazı psikiyatrik bozuklukların nedenlerini sayar.
5) Bazı psikiyatrik hastalıkların tedavi yöntemlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Travma ve stresörle ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Travma ve stresörle ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Disosiyatif bozukluklar Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bedensel belirti bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Uyku ve ilişkili bozukluklar Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yeme bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Yeme bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Cinsel işlev bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Cinsel işlev bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Dürtü denetim bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Alkol kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Madde kullanım bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Nörobilişsel bozukluklar Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kişilik bozuklukları Ön araştırma, okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar