DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pozitif Psikoloji PSI   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere, mutluluk ve iyi oluşu artırarak kişinin güçlü yanlarının ve pozitif toplumsal sistemlerin optimal iyi oluşa katkı sağlamadaki rollerini inceleyen pozitif psikoloji kuramlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste pozitif psikolojik kuramlar ve araştırmalar kullanarak iyi olma ve mutluluk üzerine yapılan çalışmalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pozitif psikolojinin amacını ve kapsamını, pozitif psikoloji ilkeleri ile klinik psikolojinin diğer teorik ilkeleri arasındaki ayrımı kavrar.
2) Başarının psikolojisi ve refah ve mutluluk psikolojisi gibi psikolojinin iki önemli kavram haritasını kavrar.
3) Başarı ve refahın boyutları hakkında bir anlayış geliştirir.
4) Pozitif psikoloji müdahalelerini ve bu müdahalelerle ilgili deneysel çalışmaları kavrar.
5) İyi olma, mutluluk ve olumlu duygular gibi kavramları açıklar.
6) Duygular ve kültür arasındaki bağlantıları tanımlar.
7) Pozitif psikolojinin, psikolojik, biyolojik ve fiziksel unsurlarının ilişkisini tanımlar.
8) Bilgelik, yaratıcılık, azim gibi kavramların iyi oluştaki önemini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mutluluk Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
2 Pozitif kişilik özellikleri Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
3 Umut ve iyimserlik Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
4 Akmak Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
5 Duygusal zeka I Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
6 Duygusal zeka II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
7 Üstün yeteneklilik ve bilgelik Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Yazılı Sınav
9 Pozitif Benlik I Review Anlatım
Tartışma
10 Pozitif Benlik II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
11 Pozitif ilişkiler II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
12 Pozitif ilişkiler III Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
13 Pozitif psikoloji terapi I Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
14 Pozitif psikoloji terapi II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
15 Pozitif psikoloji terapi II Pozitif Psikoloji Alan Carr, Kaknüs Yayınları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1