DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pozitif Psikoloji PSI   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere, mutluluk ve iyi oluşu artırarak kişinin güçlü yanlarının ve pozitif toplumsal sistemlerin optimal iyi oluşa katkı sağlamadaki rollerini inceleyen pozitif psikoloji kuramlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste pozitif psikolojik kuramlar ve araştırmalar kullanarak iyi olma ve mutluluk üzerine yapılan çalışmalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pozitif psikolojinin amacını ve kapsamını, pozitif psikoloji ilkeleri ile klinik psikolojinin diğer teorik ilkeleri arasındaki ayrımı kavrar.
2) Başarının psikolojisi ve refah ve mutluluk psikolojisi gibi psikolojinin iki önemli kavram haritasını kavrar.
3) Başarı ve refahın boyutları hakkında bir anlayış geliştirir.
4) Pozitif psikoloji müdahalelerini ve bu müdahalelerle ilgili deneysel çalışmaları kavrar.
5) İyi olma, mutluluk ve olumlu duygular gibi kavramları açıklar.
6) Duygular ve kültür arasındaki bağlantıları tanımlar.
7) Pozitif psikolojinin, psikolojik, biyolojik ve fiziksel unsurlarının ilişkisini tanımlar.
8) Bilgelik, yaratıcılık, azim gibi kavramların iyi oluştaki önemini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)