DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 2 PSI   410 8 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojik danışma ve psikoterapide kişisel olarak eklektik bir yaklaşım geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Temel psikolojik danışma ve psikoterapi yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi. Bu yaklaşımların grupla ve bireysel psikolojik danışmada kullanılacak teknik ve yöntemlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli psikolojik danışma kuramlarının dayandığı felsefi temelleri ve kavramları bilir.
2) Aşağıdaki psikolojik danışma kuramlarını anlama ve kullanma; Akılcı Duygusal Davranış Terapisi, Bilişsel Terapi, Davranış Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Gerçeklik Terapisi, Aile Sistemleri Yaklaşımı, Bütünleştirici Terapiler
3) Yukarıdaki teorilerin bireysel danışma ve grup danışmanlığı ile nasıl ilişkili olduğunu tartışır.
4) Farklı psikolojik danışma kuramlarının geçerliğini araştırmak için yapılan çalışmaları ve deneysel olarak doğrulanmış teknikleri tartışır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)