DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları 1 PSI   313 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojik danışma ve psikoterapide kişisel olarak eklektik bir yaklaşım geliştirmelerinde yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Temel psikolojik danışma ve psikoterapi yaklaşımlarının tanıtılması ve değerlendirilmesi. Bu yaklaşımların grupla ve bireysel psikolojik danışmada kullanılacak teknik ve yöntemlerinin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma kuramlarının ortak özelliklerini ve taşıması gereken nitelikleri kavrar.
2) Çağdaş psikolojik danışma kuramlarını tanır.
3) Çeşitli psikolojik danışma kuramlarının dayandığı felsefi temelleri ve kavramları açıklar.
4) Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarının temel kavramlarını ve tekniklerini açıklar.
5) Psikolojik danışma teorilerinin bireysel danışma ve grup danışmanlığı ile nasıl ilişkili olduğunu açıklar.
6) Farklı psikolojik danışma kuramlarının geçerliğini araştırmak için yapılan çalışmaları yorumlar
7) Psikolojik danışma yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar.
8) Çağdaş psikolojik danışma yaklaşımlarını karşılaştırır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)