DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Psikolojisi 2 PSI   203 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşam boyu süren kişilik gelişimini incelemektir.
Dersin İçeriği
Kişiliğin tanımı, kişilik değerlendirmesi ve araştırma yöntemleri, klasik ve çağdaş Psikanalitik yaklaşımlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişilik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Kişilik ilgili yaklaşımların temel varsayım ve ilkelerini açıklar.
3) Olgulara farklı bakış açılarından değerlendirir.
4) Bütüncül bakış açısını kullanarak her bir olgu özelinde içgörü kullanır.
5) Belirli ölçütler kullanarak kişilik kuramını yorumlar.
6) İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir.
7) Kişilik yaklaşımlarını günlük yaşamdaki psikolojik sorunlara uygular.
8) Alanındaki bilgi ve becerisini etik sorumluluk içinde kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilik tanım ve kavramı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
2 Kişilik araştırma yöntem ve teknikleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
3 Psikanalitik Yaklaşım: Sigmund Freud'un yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
4 Savunma mekanizmaları ve rüyalar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
5 Carl Gustav Jung'un yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
6 Jung: Başlıca arketipler ve ortak bilinçaltı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
7 Alfred Adler'in yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Erikson'un Benlik Kavramı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
10 Karen Horney'in yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
11 Horney: Nevrozlar ve Kadın psikolojisi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
12 Anna Freud ve Ego psikolojisi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
13 Eric Fromm ve özgürlük kavramı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
14 Harry Stack Sullivan ve kişileştirmeler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
15 Psikanalitik kuramlar: Genel değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar