DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Psikolojisi 2 PSI   203 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşam boyu süren kişilik gelişimini incelemektir.
Dersin İçeriği
Kişiliğin tanımı, kişilik değerlendirmesi ve araştırma yöntemleri, klasik ve çağdaş Psikanalitik yaklaşımlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişilik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Kişilik ilgili yaklaşımların temel varsayım ve ilkelerini açıklar.
3) Olgulara farklı bakış açılarından değerlendirir.
4) Bütüncül bakış açısını kullanarak her bir olgu özelinde içgörü kullanır.
5) Belirli ölçütler kullanarak kişilik kuramını yorumlar.
6) İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir.
7) Kişilik yaklaşımlarını günlük yaşamdaki psikolojik sorunlara uygular.
8) Alanındaki bilgi ve becerisini etik sorumluluk içinde kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)