DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri 2 PSI   302 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bir araştırma sorusu belirleyip bağımsız bir araştırma tasarlayabilmeleri, kendi araştırmalarının amacına uygun olan yöntem ve teknikleri belirleyip bunları kullanabilmeleri, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini tanımaları, içerik ve format olarak bilimsel açıdan kabul edilebilir özelliklere sahip bir araştırma raporu yazabilmeleri dersin amacını oluşturur.
Dersin İçeriği
Nitel araştırma yöntemleri ve nitel veri analizi, psikoloji alanında bir araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve raporlaştırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gruplararası deneysel desenleri tanımlar
2) Gruplariçi deneysel desenleri tanımlar
3) Karmaşık deneysel desenleri tanımlar
4) Tek denekli araştırma desenlerini tanımlar
5) Yarı deneysel desenleri tanımlar
6) Araştırma desenleri ile ilişkili veri analizi yöntemlerini kavrar
7) İç ve dış geçerliğe yönelik tehditleri tartışır
8) Araştırmanın nasıl raporlaştırılacağını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel Araştırmanın Mantığı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
2 Seçkisiz Gruplar Deseni Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
3 Eşleştirilmiş Gruplar Deseni ve Doğal Gruplar Deseni Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
4 Tekrarlı Ölçümler Desenleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
5 Tekrarlı Ölçümler Desenlerinde Alıştırma Etkilerinin Rolü Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
6 Tekrarlı Ölçümler Desenlerinde Veri Analizi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
7 Karmaşık Bir Desendeki Etkilerin Betimlenmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Karmaşık Desenlerin Analizi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
10 Etkileşim Etkilerini Yorumlamak Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
11 Tek Denekli Araştırma Desenleri - Vaka Çalışması Yöntemi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
12 Tek Denekli Deneysel Desenler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
13 Yarı Deneysel Desenler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
14 Program Değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
15 Araştırma Raporlaştırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar