DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişsel Psikoloji PSI   306 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilişsel psikolojinin kuramları, kavramları ve araştırmaları konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Zihinsel süreçler ve zihinsel yapılar ile ilgili güncel ve klasik araştırma ve teori.Algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme süreçlerine vurgulama. Bu süreçlerde bilgi işleme bakış açısından davranışsal ve nöropsikolojik paradigmaları araştırmanın esasları ve sınırlılıkları vurgulanmaktadır. Dikkat, algı, çoklu bellek sistemleri, saklama, geri çağırma dil ve muhakemenin rolü ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilişsel süreçlerle ilgili teorileri ayırt eder.
2) Bilişsel psikolojinin araştırma yöntemlerini tanımlar.
3) İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir.
4) Bu alanda makale tartışır.
5) Çok disiplinli bakış açısını kavrar.
6) Bilişsel psikoloji alanında kullanılan yöntemleri açıklar.
7) Bilişsel psikolojide kullanılan teknikleri açıklar.
8) Bilişsel araştırmaları bilişsel süreçlerle ilgili kuramlarla ilişkilendirir.
9) Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimini açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beyin Zihinsel Faaliyetlere Nasıl Yol Açar-Aracılık Eder Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Algı Psikolojisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dikkat Teorileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uzun süreli belleğin Temsili ve Bilgisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kodlama ve Uzun Süreli Bellekten Geri Çağırma Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çalışma Belleği Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yürütücü İşlemler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Duygu ve Biliş Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Karar Verme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Problem Çözme ve Akıl Yürütme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Motor Biliş ve Zihinsel Benzetim Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dil Teorileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dil Teorileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678910111213141516