DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi PSI   308 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin temel ve uygulamalı bilim olarak endüstri ve örgüt psikolojisinin konu, kuram ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini ve bu bilgilerini uygulama alanlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, işyerinde insan davranışlarını inceleyen bilimsel bir disiplin olan Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisine Giriş sağlayacaktır. Örgütsel psikologlar, kurumların çalışanları işe almasına, yönetmesine, desteklemesine ve çalışanların çabalarını iş ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Çalışmaları, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak, daha az ciro, artan verimlilik ve daha iyi çalışan katılımı gibi daha iyi yetenekler gibi sonuçlara katkıda bulunur. İş analizi, personel seçme ve yerleştirme yöntemleri, performans değerlendirmesi, motivasyon, ve iş yerinde stres ve başa çıkma yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstri ve Örgüt Psikolojisini tanımlar.
2) Endüstri ve Örgüt Psikologunun en önemli etkinliklerini tanımlar.
3) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanının tarihsel gelişimini açıklar.
4) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında yapılan araştırmaları ve ilgili kuramları açıklar.
5) Çalışanların işlerine yönelik tutumlarını açıklar.
6) İş analizi, performans değerlendirme, seçme ve değerlendirme, liderlik ve çalışan motivasyonu kavramları tanımlar.
7) Çalışanların örgüte yönelik motivasyonlarını ve bağlılıklarını artıracak politikaları açıklar.
8) İş yerlerinde üretim ve performansa ilişkin çalışmaları tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
2 Araştırma Yöntemleri Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
3 İş Analizi Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
4 Performans Değerlendirme Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
5 Seçme ve Yerleştirme İçin Ölçme Yöntemleri Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
6 İş gören Seçimi Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
7 Eğitim Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Çalışan Motivasyonu Kuramları Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
10 İş Hayatında Duygular: İş Tutumları ve Duygular Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
11 Olumsuz İş gören Tutumları ve Davranışları Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
12 Mesleki Sağlık Psikolojisi Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
13 Çalışma Grupları ve Takımlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
14 Örgütsel Gelişim ve Kuramlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
15 Örgütsel Gelişim ve Kuramlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş, Ronald, E. Riggio, Çev. Belkıs Özkara, Nobel Akademik Yayıncılık. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar