DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yakın İlişkiler PSI   310 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere, romantik ortaklar, aile üyeleri ve arkadaşlar gibi yakın ilişkilerde ilişkilerin önemi, ilişkiyi sürdürme, farklı ilişkiler ve toplumsal cinsiyet gibi temel konuların aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste psikolojik kuramlar ve araştırmalar kullanarak yakın ilişkilerde ilişkinin başlaması, sürdürülmesi, çatışma, aşk,yalnızlık, kıskançlık gibi konular ele alınacaktır. Dersin içeriği yalnızca romantik ilişkiler değil aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerini de içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yakın İlişkiler üzerine Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklar.
2) Yakın ilişkiler konusunda Psikoloji alanında yapılmış temel araştırma ve uygulamaları açıklar.
3) Alanla ilgili çalışmaları desenlemek için temel becerileri edinir.
4) Çevrelerinde süregiden yakın ilişkileri bilimsel bir çerçevede analiz becerisi kazanır.
5) Kendi yakın ilişkilerini bilimsel bir çerçevede analiz becerisi kazanır.
6) Yakın ilişkilerde kültürün etkisini açıklar.
7) Aşk kuramlarını açıklar ve patolojik aşkların özelliklerini tanımlar.
8) Yakın ilişkilerde yaşanan sorunları psikolojik perspektiften açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlişkilerin önemi Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 1 Anlatım
Tartışma
2 Çekicilik ve ilişki gelişimi Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 2 Anlatım
Tartışma
3 Arkadaşlık ve toplumsal destek Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 3 Anlatım
Tartışma
4 Romantik aşk Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 4 Anlatım
Tartışma
5 Romantik aşk Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 4 Anlatım
Tartışma
6 ilişkisel cinsellik Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 5 Anlatım
Tartışma
7 ilişkisel cinsellik Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Çatışma ve kötüye kullanma Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 7 Anlatım
Tartışma
10 Çatışma ve kötüye kullanma Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 7 Anlatım
Tartışma
11 İlişkinin sona ermesi Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 8 Anlatım
Tartışma
12 İlişkinin sona ermesi Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 8 Anlatım
Tartışma
13 Farklı ilişkiler Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 9 Anlatım
Tartışma
14 Toplumsal cinsiyet Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm 10 Anlatım
Tartışma
15 Toplumsal cinsiyet Yakın İlişkiler Psikolojisi, Ali Dönmez,Nobel Akademik Yayıncılık Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1