DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj Değerlendirme PSI   401 7 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, psikoloji eğitimi görmekte olan öğrencilere kamu kurum ve kuruluşlarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, staj döneminde edinilen mesleki deneyimler ile kuramsal bilgiler arasında bağlantılar kurulur ve ayrıca iş hayatına ilişkin gözlemler paylaşılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojinin değerlerini ve tutumlarını yansıtan davranış ve donanımları iş hayatında gösterir.
2) Psikolojini etik politikasıyla tutarlı ve geniş ölçüde tanımlanmış çeşitli kültürel ve kişisel arka planı ve özellikleri temsil eden çeşitli bireyler, gruplar ve topluluklarla profesyonelce çalışmak için bilinçlilik, hassasiyet ve becerileri kavrar.
3) Bireyler, gruplar ve / veya topluluklarla etkili ve anlamlı etkileşimler gösterme becerisini gösterir.
4) İnsan ilişkilerinde ve iş hayatında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygulamayı kavrar.
5) Psikolojinin farklı uygulama fırsatı ve araştırma alanlarını kavrar.
6) Kuramsal bilgileri uygulama alanlarında değerlendirir.
7) Olumlu iş alışkanlıkları ve çalışma disiplininini kavrar.
8) İş hayatında ekip çalışmasının önemini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
2 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
3 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
4 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
5 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
6 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
7 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
8 Ara Sınav Staj Eğitimi Performans Değerlendirmesi
9 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
10 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
11 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
12 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
13 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
14 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
15 Staj eğitimi süreci sunumlarla paylaşılacak ve staj raporları değerlendirilecektir. Staj Eğitimi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Staj Raporları Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar