DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nöropsikolojiye Giriş PSI   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan KİRİŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURCİHAN KİRİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin lisans düzeyinde nöropsikoloji alanında temel kavramları, teorik bilgi ve yaklaşımları kazanmasını sağlamak. Ülkemizde yaygın kullanılan bazı nöropsikolojik testlerin uygulama ve değerlendirmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Beyin ve davranış ilişkisini tanımlama, bilişsel süreçler ile ilişkili beyin alanlarını inceleme, nöropsikolojik testleri öğrenme, temel ve uygulama alanlarında nöropsikoloji test uygulamalarını analiz etme, ülkemizde yaygın olarak kullanılan nöropsikolojik testlerin uygulamasını öğrenme gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nöropsikoloji ile ilgili kavramları tanımlar. .
2) Beyin ve davranış ilişkisini tanımlar.
3) Beyin ve biliş ilişkisini tanımlar.
4) Nöropsikolojik testleri uygular.
5) Nöropsikolojik test puanlarından ilişkili beyin alanlarının işlevlerini yorumlar.
6) Nöropsikolojik profil yorumlar.
7) Bu alanla ilgili makale tartışır.
8) Nöropsikolojik kuramları açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nöropsikoloji, Nöropsikolojik Testler, Ülkemizdeki Durum Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nöropsikoloji Uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Sağlıklı İnsanda Bilgi İşleme Süreçleri: Biliş ve Üst-Biliş Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Stroop Testi ve Sayı Dizileri Öğrenme Testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 İşitsel Sözel Öğrenme Testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 İşitsel Sözel Öğrenme Testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Nöropsikolojik Testlerin Uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Raven Standart Progresif Matrisler Testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Sağ Hemisferin Bilişsel İşlevleri: Görsel-Uzaysal Süreçler Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
12 Yönetici İşlevler ve Frontal Lob Demansı Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
13 Şizofrenideki Bilişsel Süreçlerin Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler: Bellek ve Dikkatin Ölçülmesi. Şizofrenide Bilişsel Bozukluklar ve Nöropsikolojik Testlerin Şizofrenide Kullanımı Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
14 İhmal Sendromları 15.Uzaysal İhmal Sendromu ve Rehabilitasyonu Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
15 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Nöropsikolojik Yaklaşım Kanak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678910111213141516